Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r. godz. 2:36
Aktualności


Papież mianował bpa Henryka Tomasika nowym ordynariuszem radomskim
16 października 2009 r.

14 listopada 2009 r., godz. 1500 – ingres bpa Henryka Tomasika


(www.radom.opoka.org.pl)

Papież mianował nowym ordynariuszem radomskim biskupa Henryka Tomasika, dotychczasowego sufragana siedleckiego. Ogłoszona 16 października nominacja zastała bp. Tomasika za granicą, na forum młodzieży polonijnej.
Bp Henryk Tomasik od 17 lat pełni funkcję biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej. Z ramienia Episkopatu zajmuje się sprawami duszpasterstwa młodzieży – przewodniczy Radzie ds. Duszpasterstwa Młodzieży, jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego i delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od wielu lat zaangażowany jest w przygotowywanie młodych do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży, w których sam bierze udział. Nazywany jest „biskupem, który wierzy w młodzież”.
– Biskup Henryk przez swoje serce, które okazuje młodym i to na wielu przestrzeniach duszpasterstwa młodzieży, zaskarbił sobie wielkie zaufanie ludzi młodych – potwierdza ks. dr Grzegorz Suchodolski, który współpracuje z biskupem w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży i Radzie ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Przypomina, że jako duszpasterz akademicki, ks. Tomasik naśladował Jana Pawła II w kontakcie z młodzieżą. Nie tylko zajmował się formacją duchową i intelektualną młodych, ale też chętnie spędzał z nimi czas na kajakach, wyjazdach w góry czy na pieszych pielgrzymkach. – Kiedy został mianowany biskupem, również pozostał wierny ludziom młodym, co stało się widoczne zwłaszcza poprzez zadania zlecone przez Konferencję Episkopatu – zauważa ks. Suchodolski.
Bp Henryk Marian Tomasik urodził się 4 stycznia 1946 r. w Łukowie (diec. siedlecka). W 1963 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 31 maja 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Mazura. Po święceniach otrzymał nominację na wikariusza parafii Radoryż Kościelny. Dwa lata później rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po uzyskaniu magisterium z filozofii w 1974 roku, został skierowany do pracy z młodzieżą akademicką w Siedlcach. Rozpoczął wówczas wykłady w seminarium duchownym w Siedlcach i pomagał ks. prof. Stefanowi Kornasowi w jego pracy z młodzieżą akademicką. Od 1976 r. z grupą studentów uczestniczył w pielgrzymce warszawskiej. Była to najpierw „17 Błękitna”, a później „17 Szmaragdowa”. Był też kapelanem siedleckiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1984 r. obronił doktorat z filozofii teoretycznej na KUL. Praca z młodzieżą trwała aż do nominacji biskupiej.
21 listopada 1992 r. Jan Paweł II mianował ks. dr. Henryka Tomasika biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Otrzymał wówczas stolicę tytularną Fornos Minore. Święcenia biskupie przyjął w Watykanie 6 stycznia 1993 r. z rąk Ojca Świętego. Współkonsekratorami byli kard. Giovanni Battista Re, obecny prefekt Kongregacji ds. Biskupów, oraz kard. Justin Francis Rigali, dzisiejszy arcybiskup Filadelfii. Jako dewizę biskup Tomasik obrał wezwanie „Przyjdź Królestwo Twoje!”.
W diecezji siedleckiej, którą kieruje bp Zbigniew Kiernikowski, bp Tomasik pełni funkcję wikariusza generalnego. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (Sekcja św. Jana Chrzciciela) oraz Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Siedlcach.
Z nominacji Konferencji Episkopatu Polski pracuje w gremiach dotyczących duszpasterstwa młodzieży, a także w Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz w Radzie ds. Rodziny.
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje!. Wielki Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński o tych słowach pisał: „Pamiętajmy, że usposobienie człowieka Bożego, który dobrze zrozumiał wołanie: „Przyjdź Królestwo Twoje” – to miłość, życzliwość i dobroć; to ustąpienie miejsca drugiemu człowiekowi i działanie zawsze na jego korzyść; to ciche „na palcach” stąpanie wokół swego bliźniego; to panowanie przez pokorę, na kolanach przy naszych braciach …”. Patrząc na życie i posługę Księdza Biskupa Henryka Tomasika, człowieka Bożego śmiało można powiedzieć, że Ekscelencja właściwie odczytał słowa Chrystusa Pana – bo miłość, życzliwość, pokora i dobroć, bo szukanie dobra drugiego człowieka, bo troska o zbawienie duszy i świętość każdego bez wyjątku – to te cechy, które są dostrzegalne i tak bardzo wyraziste dla każdego.
Radio Plus Radom, 16 października 2009 r., 15:32

(www.radom.opoka.org.pl)

– Myślę, że radomska młodzież ma w sobie dużo dobra – powiedział biskup Henryk Tomasik, który został dzisiaj w południe mianowany przez Benedykta XVI ordynariuszem diecezji radomskiej. W pierwszej wypowiedzi na antenie Radia Plus Radom tuż po ogłoszeniu nominacji pozdrowił młodzież i zachęcił ją do angażowania się w różne ruchy i stowarzyszenia katolickie. Bp Tomasik w tych dniach uczestniczy w III Forum Młodzieży Polonijnej w Chicago. Jutro, 17 października w bazylice św. Jacka wygłosi konferencję na temat dojrzałości do małżeństwa.
Bp Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży gorąco pozdrowił całą polską młodzież, która „ma w sercu wiele dobra”. – Myślę, że radomska młodzież ma także dużo, a być może i więcej tego dobra. Zachęcam ją do zaangażowania się w pracę przy parafiach, w ruchach i stowarzyszeniach, o własną formację i o swoją przyszłość – powiedział krajowy duszpasterz młodzieży. Modli się także za ludzi chorych i cierpiących oraz rodziny. – Potrzebujemy zdrowych i dobrych rodzin, które w oparciu o mocny fundament, którym jest Chrystus, w oparciu o sakrament małżeństwa, będą budowały prawdziwe chrześcijańskie rodziny – podkreślił biskup – nominat.
Bp Tomasik przyznał, że z wielkim szacunkiem staje przed biskupem Edwardem Materskim, pierwszym ordynariuszem radomskim, „który tak wiele natrudził się nad organizowaniem diecezji, który był zatroskany o nowe świątynie, seminarium duchowne i struktury diecezjalne”. – Staję z wielkim szacunkiem przed tą wielką wiarą biskupa Edwarda, który znany jest ze swego zaangażowania duszpasterskiego, od słynnych wydarzeń w Chmielniku, poprzez troskę o katechezę dzieci, formację katechetów i kapłanów - podkreślił bp Tomasik pozdrawiają również abp Zygmunta Zimowskiego i biskupów Adama Odzimka i Stefana Siczka. Pozdrowił też wszystkich kapłanów diecezji radomskiej: „w Roku Kapłańskim pochylamy się nad tajemnicą kapłaństwa i dlatego też składam wyrazy uznania księżom za ich pracę duszpasterską, za troskę za Kościół Chrystusowy.” Wyraził także nadzieję, że Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu będzie dalej „przygotowywało odważnych i świętych kapłanów do pracy w Kościele”. Udzielonym błogosławieństwem objął także księży pracujących poza granicami kraju, podkreślając ich szczególny wkład w budowanie Kościoła powszechnego.
Za pomoc w realizacji transmisji dziękujemy ks. Tomaszowi Sztanderze z Chicago.
Nagranie udostępniamy na stronie www.radioplus.com.pl
Radio Plus Radom, 16 października 2009 r., 17:57

(www.radom.opoka.org.pl)

Kościół radomski wita z radością nowego biskupa diecezjalnego. Został nim biskup Henryk Tomasik, dotychczasowy biskup pomocniczy z Siedlec. Ogłoszenie nominacji Benedykta XVI nastąpiło dzisiaj w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp. Józefa Kowalczyka odczytał biskup Stefan Siczek, pełniący funkcję administratora diecezji. – Ojciec Święty Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Henryka Tomasika, biskupem radomskim – te słowa usłyszeli księża dziekani oraz profesorowie, alumni seminarium duchownego i studenci Instytutu Teologicznego UKSW.
Bp Henryk Tomasik na antenie Radia Plus Radom przekazał pierwsze słowa pozdrowienia i pobłogosławił całej diecezji radomskiej. W sposób szczególny pozdrowił młodzież, którą zachęcił do czynnego angażowania się w ruchy i stowarzyszenia katolickie. Stwierdził także, że potrzeba jest zdrowych i dobrych rodzin – które w oparciu o mocny fundament, którym jest Chrystus, w oparciu o sakrament małżeństwa – będą budowały prawdziwe chrześcijańskie rodziny.
Prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak z radością podkreślił, że dzień ogłoszenia papieskiej nominacji, został wybrany nieprzypadkowo: „16 października to dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.” Przypomniał, że biskup Tomasik był przyjacielem Jana Pawła II, współorganizował także spotkania papieża z młodzieżą z Polski. – Cieszę się, że diecezją będzie kierował człowiek, który znał Jana Pawła II i jest przyjacielem młodzieży. Dzisiaj potrzebujemy ducha siły, wtłoczonego w serca młodych ludzi – powiedział prezydent Kosztowniak.
Członek zarządu województwa mazowieckiego Piotr Szprendałowicz życzy biskupowi – nominatowi błogosławieństwa Bożego i kontynuacji dzieł swoich poprzedników: biskupa Jana Chrapka i Abp. Zygmunta Zimowskiego. – Były to m.in. dzieła miłosierdzia, ta współpraca na tej płaszczyźnie dotyczyła również Urzędu Marszałkowskiego – podkreślił Piotr Szprendałowicz.
Biskup Edward Materski powiedział nam, że od wielu lat zna biskupa – nominata. – Znam jego zapał i opiekę jaką otacza młodzież, to gorliwy duszpasterz, dlatego Bogu dziękujemy za nominację i modlitwą będziemy wspierać biskupa – nominata – powiedział bp Materski. Z kolei rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Jarosław Wojtkun zauważył, że diecezja siedlecka, z której wywodzi się biskup Tomasik, słynie z prężnej działalności duszpasterskiej młodzieży. – Z pewnością te wzorce jeszcze bardziej przeniesiemy na grunt diecezji radomskiej. Nasza radość jest tym większa, bowiem nasi alumni wywodzą się ze środowisk duszpasterskich, którym od wielu lat opiekuje się biskup – nominat – zauważył ks. Wojtkun. Natomiast Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, ks. Grzegorz Senderski podkreślił, że do Kościoła radomskiego przychodzi człowiek mający ogromne doświadczenie duszpasterskie. – Ma 16 lat praktyki biskupiej, zna doskonale Kościół w Polsce, z całą nadzieją patrzymy na tę nominację – powiedział ks. Senderski.
Radosław Mizera, Radio Plus Radom, 16 października 2009 r., 17:57

(www.radom.opoka.org.pl)

Urodził się dnia 4 stycznia 1946 r. w Łukowie w rodzinie rolniczej. Do wspólnoty Kościoła został przyjęty poprzez sakrament chrztu świętego, który otrzymał 27 stycznia tego samego roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. W tej parafii przystąpił też do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej a w 1958 roku z rąk biskupa Mariana Jankowskiego przyjął sakrament bierzmowania, kształtując i rozwijając w ten sposób życie duchowe.
W swoim rodzinnym mieście ukończył szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego, idąc za głosem powołania kapłańskiego, wstąpił w 1963 roku do Wyższego Seminarium Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. Przez 6 lat poprzez studia filozoficzno-teologiczne oraz formację duchową przygotowywał się do posługi kapłańskiej. Jako kleryk, w ramach represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec Kościoła, został powołany do odbycia służby wojskowej w Szczecinie, jednak ze względu na stan zdrowia po kilku miesiącach został z niej zwolniony. Święcenia kapłańskie przyjął przed 40 laty – 31 maja 1969 roku w katedrze siedleckiej z rąk biskupa Jana Mazura.
Jako neoprezbiter rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Radoryż Kościelny, gdzie przez dwa lata pełnił obowiązki wikariusza i prefekta. W 1971 roku został skierowany przez władzę duchowną na studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pod okiem znakomitych profesorów m. in. kard. Karola Wojtyły, o. Alberta Mieczysława Krąpca czy pochodzących z diecezji podlaskiej ks. Stanisława Kamińskiego i ks. Mariana Kurdziałka, pogłębiał swoją wiedzę i zainteresowania. W 1974 roku ukończył studia uzyskując stopień magistra filozofii, a w 1984 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy: „Osoba jako byt i norma w filozofii kard. Karola Wojtyły” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia.
W 1974 roku został mianowany wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej, z którym związany jest do dziś. Na przestrzeni 35 lat pracy dydaktycznej prowadził wykłady z etyki, teodycei, filozofii religii, antropologii, a także z psychologii i katolickiej nauki społecznej.
Jednocześnie w 1975 roku ks. Henryk Tomasik został ustanowiony duszpasterzem młodzieży akademickiej w Siedlcach, pełniąc tę posługę z wielkim zapałem i poświęceniem aż do nominacji biskupiej. Angażował się także w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Siedlcach, będąc jego współzałożycielem i pierwszym kapelanem oraz organizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach. Przyczynił się do powstania Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, której był kierownikiem i przez wiele lat przewodnikiem grupy akademickiej.
Ksiądz Biskup Jan Mazur doceniając gorliwą i wszechstronną pracę mianował ks. Henryka Tomasika w 1989 roku kanonikiem honorowym, a w trzy lata później kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach.
21 listopada 1992 roku ks. kanonik dr Henryk Tomasik został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną Fornos Minore. Sakrę biskupią otrzymał w Bazylice św. Piotra w Rzymie 6 stycznia 1993 roku z rąk papieża Jana Pawła II.
Od 19 stycznia 1993 roku Ksiądz Biskup Henryk Tomasik pełni funkcję wikariusza generalnego diecezji, wspierając w rządach diecezją najpierw Biskupa Jana Mazura, a następnie jego następców Biskupa Jana Wiktora Nowaka i Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w pracach zmierzających do beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Pratulińskich oraz przygotowaniem wizyty apostolskiej Jana Pawła II w naszym mieście, która miała miejsce 10 czerwca 1999 roku.
Znany jest Ksiądz Biskup ze swojej bardzo gorliwej i aktywnej posługi pasterskiej na terenie diecezji siedleckiej, a także na forum ogólnopolskim. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca z polską młodzieżą. Ksiądz Biskup, nazwany „Biskupem, który wierzy w młodzież”, wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w ciągu tak wielu lat pracy z młodzieżą w duszpasterstwie akademickim, pełni obecnie w strukturach Konferencji Episkopatu Polski funkcję przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, jest Krajowym Duszpasterzem Młodzieży, delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz delegatem ds. Światowych Dni Młodzieży. Od wielu lat jest także odpowiedzialny za przygotowanie duchowe i organizacyjne oraz udział polskiej młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży, osobiście uczestnicząc w spotkaniach Jana Pawła II z młodzieżą w Manili, Paryżu, Rzymie i Toronto oraz Benedykta XVI w Kolonii i Sydney. Chętnie także przy różnych okazjach spotyka się z nauczycielami i wychowawcami, doceniając ich rolę w procesie wychowania młodego człowieka oraz szukając wspólnie z nimi dróg rozwiązywania wielu problemów i zagrożeń, które dotykają współcześnie dzieci i młodzież.
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: „Adveniat Regnum Tuum” – „Przyjdź Królestwo Twoje!”. Wielki Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński o tych słowach pisał: „Pamiętajmy, że usposobienie człowieka Bożego, który dobrze zrozumiał wołanie: „Przyjdź Królestwo Twoje” – to miłość, życzliwość i dobroć; to ustąpienie miejsca drugiemu człowiekowi i działanie zawsze na jego korzyść; to ciche „na palcach” stąpanie wokół swego bliźniego; to panowanie przez pokorę, na kolanach przy naszych braciach...”. Patrząc na życie i posługę Księdza Biskupa Henryka Tomasika, człowieka Bożego. Śmiało można powiedzieć, że Ekscelencja właściwie odczytał słowa Chrystusa Pana – bo miłość, życzliwość, pokora i dobroć, bo szukanie dobra drugiego człowieka, bo troska o zbawienie duszy i świętość każdego bez wyjątku – to te cechy, które są dostrzegalne i tak bardzo wyraziste dla każdego.
www.radom.opoka.org.pl

(www.radom.opoka.org.pl)

Dzisiaj biskup nominat Henryk Tomasik powrócił z Chicago, gdzie uczestniczył w III Katolickim Kongresie Wiary. Tymczasem wczoraj bp Henryk Tomasik odwiedził parafię św. Ferdynanda w Wietrznym Mieście, gdzie pracują polscy księża, m.in ks. Tomasz Sztandera pochodzący z Fałkowa k. Końskich. Witając nowego biskupa radomskiego proboszcz parafii, ks. Zdzisław Torba podkreślił zmienność rzeczy: „Ksiądz Biskup przebywa jedynie kilka dni w Chicago, przybyłeś jako biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, a obecnie jesteś nowym biskupem diecezji radomskiej, z którą nasza parafia ma kontakt w różnym wymiarze poprzez naszego wikariusza, ks. Tomasza pochodzącego z tej diecezji.”
W homilii nowy pasterz radomski zachęcał Polonusów, aby nieustannie przybliżali się do Chrystusa w Eucharystii. Ponadto, bp Tomasik mówił w homilii, że o wielkości człowieka nie decydują stanowiska, lecz jego duch. Podkreślał także, że będziemy upodabniać się do Boga, jeśli będziemy tworzyć dobro, gdy będziemy zdolni do postawy daru. Wiele miejsca poświęcił w kazaniu roli Eucharystii w życiu chrześcijanina: – To Eucharystia buduje Kościół. W tym miejscu nawiązał do słów Jana Pawła II, że Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. – Będziemy Kościołem, jeśli będziemy zjednoczeni od wewnątrz, poprzez Ducha Świętego – mówił biskup – nominat diecezji radomskiej Henryk Tomasik.
Parafia św. Ferdynanda złożona jest z kilku grup etnicznych, z których każda posiada odrębną różnorodność kulturową i tradycje. Aktualnie w każdą niedziele celebrowane są Msze św. w języku angielskim i polskim. Przy parafii istnieje Klub Dobrego Pasterza. Jego zadaniem jest troska o rozwój życia religijnego, kulturalnego i towarzyskiego wśród Polonii oraz współpraca z innymi organizacjami polonijnymi. Proboszczem parafii jest ks. Zdzisław Torba pochodzący z Niska (woj. podkarpackie).
Jutro biskup nominat przyjeżdża do Radomia.
radosław mizera/Radio Plus Radom, 19 października 2009 r., 23:59

(www.radom.opoka.org.pl)

Jesteście nadzieją Kościoła. Te słowa wypowiedział bp nominat Henryk Tomasik do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Bp Tomasik mówił, że ludzie czekają na dobrych księży. Mówił też wiele o oczekiwaniach Polaków wobec księży, którzy potrzebują kapłana – powiernika, który wysłucha ich, który będzie uczestniczył w problemach i trudnościach dnia codziennego, pokazywał drogę do Boga. Stwierdził, że będzie to możliwe, jeśli kapłan będzie miał mocny kontakt z Chrystusem obecnym w Eucharystii. Mówił także, że czas pobytu w seminarium to czas wsłuchiwania się w głos Boga, odczytywania znaków czasu, aby dobrze przygotować się do pracy duszpasterskiej.
Bp Henryk Tomasik wiele uwagi poświęcił młodzieży. Mówił, że różne badania socjologiczne pokazują, że nie zmienia się wrażliwość młodych ludzi, ale istnieje inne poważne niebezpieczeństwo – brak przygotowania do podejmowania trwałych decyzji. Stwierdził, że jest to jedna z przyczyn kryzysu małżeństwa. – M.in czas pobytu w seminarium to okres kształtowania takich decyzji, aby były trwałe i mocne. Życzę odwagi w podejmowaniu takich decyzji w kształtowaniu siebie jako odpowiedzialnego duszpaterza – podkreślił bp Tomasik.
Wcześniej, ok. godz. 1230 ucałował progi katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny, pomodlił się oraz nawiedził grób bp. Jana Chrapka. W katedrze spotkał się z biskupem Edwardem Materskim, bp. Adamem Odzimkiem i z proboszczem katedry, ks. prałatem Edwardem Poniewierskim, a w seminarium z bp. Stefanem Siczkiem i wykładowcami Seminarium Duchownego.
Jutro o godz. 1100 przewidziany briefing z dziennikarzami mediów lokalnych.
radosław mizera/Radio Plus Radom, 20 października 2009 r., 16:23

Zdjęcia: ks. Zbigniew Niemirski, „Gość Niedzielny” (Ave. Gość Radomski)

Zdjęcia: ks. Zbigniew Niemirski, „Gość Niedzielny” (Ave. Gość Radomski)

(www.radom.opoka.org.pl)

Ingres bp. Henryka Tomasika, którego papież Benedykt XVI mianował nowym biskupem radomskim, odbędzie się 14 listopada o godzinie 1100 w katedrze ONMP. Poinformował o tym biskup nominat podczas briefingu z dziennikarzami, który odbył się dzisiaj w sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w Radomiu. – Wszyscy wiemy, że media są dziś ogromna potęgą i mogą zrobić bardzo dużo dobrego. I to jest moja gorąca prośba do państwa o pokazywanie dobra. Będę wdzięczny za zauważenie tego dobra, które jest w parafiach – mówił bp Tomasik do dziennikarzy. Nowy ordynariusz uważa, że warto także pokazywać wysiłek duszpasterzy, młodzieży, która „podejmuje samowychowanie”. Podczas spotkania bp Tomasik mówił, że jego posługa duszpasterska skupi się m.in. na kapłaństwie, rodzinach i młodzieży. Mówił, że bardzo wiele zależy od rodzin, że potrzebujemy dojrzałych rodzin, które będą dobrze wychowywać swoje dzieci. Jednocześnie stwierdził, że istnieje poważny problem w przygotowywaniu młodych osób do zawarcia sakramentu małżeństwa, do założenia rodziny. Jego zdaniem, potrzeba także przygotowywania młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, uczenia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bp Tomasik mówił, że „mamy dużo dobrej młodzieży, ale i skrzywdzonej, tylko dlatego, że zabrakło dobrych opiekunów”. Podkreślał też, że młodzież ma potencjał i trzeba to wykorzystać. Wyraził radość, że w diecezji rozwija się wolontariat młodzieżowy, powstają Szkolne Koła Caritas. – Pozdrawiam młodzież i zapraszam do współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego, do zaangażowania się w ruchy i stowarzyszenia – powiedział biskup nominat. Poinformował również, że poznał już niektóre wymiary pracy duszpasterskiej w Kościele radomskim m.in. w wymiarze charytatywnym. – Zauważyłem zaangażowanie w sprawy ludzkie, jest wiele dobra w tej dziedzinie – powiedział bp Tomasik. Jeszcze dzisiaj spotka się z księżmi seniorami w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Organizatorem briefingu było Radio Plus Radom. Natomiast dzisiaj w TVP Info w programie „Wywiad Kuriera” o godzinie 1820 zostanie wyemitowana rozmowa z biskupem Henrykiem Tomasikiem.
radosław mizera/Radio Plus Radom, 21 października 2009 r., 18:23

(www.radioplus.com.pl)

Biskup Henryk Tomasik, nowy ordynariusz diecezji radomskiej, odbył dziś ingres do katedry pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Zastąpił na tym urzędzie abp. Zygmunta Zimowskiego, który został przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie.
W uroczystości wzięło udział 37 biskupów z Polski i zagranicy – z Białorusi, Ukrainy, Rosji, oraz ok. 400 księży, w tym kapłani z Włoch, USA i Niemiec. Obecny był także nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, abp Zimowski, abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski , metropolita lubelski abp Józef Życiński oraz biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, którego biskupem pomocniczym był do niedawna bp Tomasik. Obecni byli również przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.
Przy wejściu do katedry proboszcz ks. Edward Poniewierski podał bp. Tomasikowi klucze, krzyż do ucałowania oraz wodę święconą. Następnie po wejściu do kościoła bp Tomasik udał się na modlitwę przy sarkofagu bp. Jana Chrapka.
Abp Zimowski, który jest obecnie przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, przekazał swemu następcy pozdrowienia i błogosławieństwo Benedykta XVI, który jeszcze jako kard. Joseph Ratzinger odwiedził katedrę radomską 7 lat temu. - Pamiętaj więc, że obraz Kościoła radomskiego jest pozytywny i nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej, bo na tym Kościele widnieje blask świętości Chrystusa w ludziach, którzy ten Kościół tworzą, wpatrując się w błogosławionych tej ziemi, zwłaszcza w św. Kazimierza - mówił abp Zimowski. Przypomniał zawołanie biskupie nowego ordynariusza: „Przyjdź Królestwo Twoje”. - Niech troską, wręcz walką o to Królestwo będzie dla ciebie, ekscelencjo, priorytetem twojej posługi, opartej na całkowitym zawierzeniu Chrystusowi, w tajemnicy Bożego miłosierdzia - apelował. Wezwał też obecnych - świeckich i kapłanów - do przyjęcia nowego ordynariusza z otwartym sercem, gotowością do współpracy i modlitewnym wsparciem. Zaś swego następcę poprosił o kontynuowanie prac II Synodu Diecezjalnego, które rozpoczęto rok temu.
Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Episkopatu. Mówił, że „ingres biskupi to nie tyle okazja do wygłaszania peanów na cześć człowieka, ile raczej tytuł do większego uwielbienia Boga, który słabej ludzkiej naturze pozwala pełnić niezwykle odpowiedzialne zadanie apostolskie w Kościele”. Dodał, że to także zapowiedź trudu pasterza poszukującego zagubionych owiec a zarazem ofiary Baranka, który daje swoje życie za owce. Przypomniał też o cnotach, które powinny wyróżniać biskupa, m.in. rozsądek, gościnność, umiejętność nauczania, brak skłonności do gniewu. Arcybiskup zwrócił też uwagę, że urząd ten stawia określone wymagania nie tylko biskupom, ale również świeckim, którzy powinni w sprawach Kościoła współdziałać z biskupem.
Metropolita poznański zauważył, że każdy z dotychczasowych ordynariuszy radomskich zostawił po sobie znaczący ślad, tak w przestrzeni duchowej, jak i materialnej diecezji. Pod kierunkiem biskupa Edwarda Materskiego wybudowano tutaj gmach Wyższego Seminarium Duchownego. Położono fundamenty głównych instytucji kościelnych, niezbędnych dla funkcjonowania diecezji. Wybitną troską zostały otoczone katechizacja i budownictwo sakralne. Dokonana została koronacja obrazów maryjnych w Skrzyńsku i Czarnej. Erygowano kapituły w Radomiu, Skarżysku-Kamiennej, Końskich i Opocznie. Biskup Jan Chrapek rozwijał dzieła charytatywne, kładąc szczególny akcent na duszpasterstwo młodzieży. W pamięci wielu pozostały jego „Apele Młodych”, gromadzące kilkutysięczne rzesze młodzieży. Także jego następca, biskup Zygmunt Zimowski, w ciągu siedmioletniej pracy w Radomiu dał się poznać jako duszpasterz zaangażowany w działalność charytatywną. Z jego inicjatywy został wybudowany diecezjalny Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny „Emaus” w Turnie. Założono Fundację „Dać Sercom Nadzieję”. Doprowadzono do końca budowę Domu Matki i Dziecka - Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jasieńcu Iłżeckim. Zbudowano Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu. Stworzono Centrum Myśli Benedykta XVI. Przeniesiono też kurię biskupią do dawnego domu sióstr benedyktynek. - A jednak, pomimo tylu dokonań Twoich poprzedników, i dla ciebie nie zabraknie pracy - zauważył wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, dodając, że od strony ludzkiej nowy ordynariusz jest do tej pracy dobrze przygotowany. Przypomniał życiorys bp. Tomasika, podkreślając jego pracę jako przewodniczącego Rady ds. Duszpasterz Młodzieży, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, delegata ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członka Komisji Wychowania Katolickiego. - Znamy Twoje zaangażowanie w przygotowywanie młodych do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży, gdzie osobiście uczestniczyłeś w spotkaniach Jana Pawła II z młodzieżą w Manili, Paryżu, Rzymie i Toronto oraz Benedykta XVI w Kolonii i Sydney - mówił abp Gądecki. - Ponadto jesteś członkiem Rady ds. Rodziny, Rady ds. Polonii i Polaków Za Granicą, Rady ds. Migracji, Turystyki, Pielgrzymek.
Arcybiskup cytował też Konstytucje Apostolskie, przypominając, że biskup jako głowa ma rządzić a nie podlegać władzy. - Nade wszystko trzeba więc, aby pasterzem nie kierowało pragnienie podobania się ludziom. Aby nie starał się o to, by wierni pokochali go bardziej niż prawdę. Ostatecznie ma on przecież wypełniać rozkazy Boga a nie ludzi – podkreślał arcybiskup. Zaznaczył przy tym, że nie znaczy to wcale, iż biskup ma lekceważyć ludzi świeckich. Wprost przeciwnie, ma ich kochać jak swoje dzieci i dbać o ich duchowy rozwój.
Na zakończenie liturgii bp Tomasik podziękował wszystkim obecnym a także osobom, które do tej pory spotkał na swej kapłańskiej drodze oraz w czasie posługi biskupiej. Prosił diecezjan o przyjęcie go a także o aktywne włączanie się w dzieło kształtowania diecezji. Wspomniał też wszystkich zasłużonych kapłanów diecezji, szczególnie ks. Romana Kotlarza, legendarnego kapelana robotnika radomskiego Czerwca ‘76. Zaznaczył, że jego troską będzie rodzina i młodzież, w którą wierzy. „Zapraszam was do odważnego wyznawania wiary, by pokazywać do pokazywania obecności Jezusa w waszym życiu” - mówił do młodych. Wszystkich zaprosił do wsłuchiwania się w słowo Boże tak, by kształtowało ono umysły i serca.
List od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odczytała minister Anna Gręziak.
Biskup Henryk Tomasik znany jest z zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy Radzie ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W nowo objętej diecezji radomskiej już 19 listopada spotka się z księżmi duszpasterzami i opiekunami poszczególnych duszpasterstw: grup zawodowych, duszpasterstw środowiskowych, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich. Na spotkaniu będą omawiane planowane inicjatywy na 2010 rok.
Bp Henryk Tomasik urodził się 4 stycznia 1946 r. w Łukowie (diecezja siedlecka). Po maturze wstąpił do seminarium w Siedlcach. Jako kleryk został powołany do odbycia służby wojskowej w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1969 roku w katedrze siedleckiej z rąk biskupa Jana Mazura. Jako neoprezbiter rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Radoryż Kościelny, gdzie przez dwa lata pełnił obowiązki wikariusza i prefekta. W 1971 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1984 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy: „Osoba jako byt i norma w filozofii kard. Karola Wojtyły” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia. W 1974 roku został mianowany wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej. Na przestrzeni 35 lat pracy dydaktycznej prowadził wykłady z etyki, teodycei, filozofii religii, antropologii, a także z psychologii i katolickiej nauki społecznej. Jednocześnie w 1975 roku ks. Henryk Tomasik został ustanowiony duszpasterzem młodzieży akademickiej w Siedlcach, pełniąc tę posługę aż do nominacji biskupiej.
21 listopada 1992 roku ks. kanonik dr Henryk Tomasik został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną Fornos Minore. Sakrę biskupią otrzymał w Bazylice św. Piotra w Rzymie 6 stycznia 1993 roku z rąk papieża Jana Pawła II. Jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: „Adveniat Regnum Tuum” (Przyjdź Królestwo Twoje!). Znany jest ze swojej bardzo gorliwej i aktywnej posługi pasterskiej na terenie diecezji siedleckiej, a także na forum ogólnopolskim.
Papież Benedykt XVI mianował 16 października biskupa Henryka Tomasika ordynariuszem radomskim. Nominacja zastała go za granicą, na forum młodzieży polonijnej. Uroczystość była transmitowana za pośrednictwem Radia Plus Radom (również transmisja w internecie www.radioplus.com.pl) i w lokalnej telewizji TVK Dami.

www.radioplus.com.pl, 14 listopada 2009 r., Radosław Mizera

Archiwum

statystyka