Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest piątek, 10 lipca 2020 r. godz. 20:41
Aktualności


Biskup Zygmunt Zimowski przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
18 kwietnia 2009 r.

(www.radom.opoka.org.pl)

Biskup Zygmunt Zimowski został mianowany przez Benedykta XVI przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jednocześnie został podniesiony do godności arcybiskupa. Ordynariusz radomski jeszcze do czerwca ma być administratorem apostolskim diecezji radomskiej. Ogłoszenie nominacji odbyło się o godz. 12.00 w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i zarazem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu podczas pierwszej sesji plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej.
Papieska Rada swój początek wzięła w decyzji Jana Pawła II, który 11 lutego 1985 r. powołał do istnienia Komisję do spraw Służby Zdrowia. Ta początkowo przynależała do Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Własną autonomię otrzymała trzy lata później, gdy 28 czerwca 1988 r. Jan Paweł II ogłosił konstytucję apostolską „Pastor Bonus” (Dobry Pasterz) i komisję podniósł do rangi Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
W 17-letniej historii diecezji radomskiej, bp Zygmunt Zimowski był jej trzecim ordynariuszem. W ciągu 7 lat pobytu w Radomiu dał się poznać jako wspaniały duszpasterz zaangażowany m.in. w działalność charytatywną. To właśnie z inicjatywy bpa Zimowskiego został wybudowany diecezjalny Ośrodek Edukacyjno – Charytatywny „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów. Była to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w diecezji radomskiej, po wybudowaniu ośrodka akademickiego w Radomiu. Placówka, którą prowadzi radomska Caritas jest przeznaczona dla wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i biednych. Ośrodek powstał w hołdzie Janowi Pawłowi II. Biskup Zimowski zrealizował również budowę dwukondygnacyjnego budynku wraz z poddaszem, w którym mieści się Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu przy ul. Górniczej. Przeniósł też kurię biskupią do wyremontowanego aresztu przy ulicy Malczewskiego, gdzie dawniej mieścił się dom zakonny sióstr benedyktynek. Biskup Zimowski był także fundatorem i założycielem Fundacji „Dać Sercom Nadzieję”. Działa ona od 2003 roku. W jej ramach powstało również Centrum Psychoterapii Rodzin. Ordynariusz radomski doprowadził do końca dzieło w Jasieńcu Iłżeckim, gdzie istnieje od kilku lat Dom Matki i Dziecka – Ofiar Przemocy w Rodzinie im. Jana Pawła II. Z inicjatywy biskupa Zygmunta Zimowskiego w ramach Instytutu Teologicznego w Radomiu powstało Centrum Myśli Benedykta XVI o charakterze naukowo – badawczym. Prowadzone tam są studia doktoranckie i podyplomowe z teologii, ze szczególnym zaakcentowaniem teologii Josepha Ratzingera. Celem tej inicjatywy, oprócz działalności edukacyjnej, jest także gromadzenie całej spuścizny teologicznej i promocja myśli J. Ratzingera poprzez nawiązywanie szerszych kontaktów czy organizowanie konferencji i sympozjów.
Bp Zimowski działając na rzecz integracji mediów katolickich włączył rozgłośnię diecezjalną do ogólnopolskiej sieci Radia Plus, a Tygodnik Ave włączył do Gościa Niedzielnego. W 2008 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (CHAT) w Warszawie. Decyzją Senatu tej jedynej w Polsce i Europie wyższej uczelni ekumenicznej, biskup radomski został uhonorowany doktoratem w dziedzinie nauk teologicznych za „wieloletnią pracę naukową na rzecz dialogu ekumenicznego”.
Bp Zygmunt Zimowski ma 60 lat. Urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak również kontynuował studia w Innsbrucku, w Austrii. Wyjazd ten opóźnił się ze względu na fakt, że władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę z komunistycznym reżimem. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy chociażby fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. W Innsbrucku uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. Od 1983 roku rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Prefektem tej dykasterii był wówczas kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger. Uroczystość udzielenia sakry biskupiej była pierwszą konsekracją biskupią w Polsce w XXI wieku. Hasłem posługi pasterskiej bp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. W związku z ogłoszeniem swej nominacji biskupiej w Wielki Czwartek bp Zimowski umieścił w swym herbie stojącego w wodzie Baranka Paschalnego – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. W herbie znalazły się także herby miast: Tarnowa – diecezji pochodzenia i Radomia – diecezji posługi biskupiej. Charakterystyczne jest umieszczenie w herbie polskich barw narodowych – w znaku podobnym do tego, jaki można dostrzec na słupach granicznych. Poprzez ten element biskup radomski odwoływał się do woli Bożej Opatrzności, która kazała mu posługiwać w różnych miejscach, poza granicami kraju.
Jako biskup radomski przeprowadził w dniach 20 – 28 maja 2005 r. I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej pod hasłem: „Poznali Go po łamaniu chleba”. Przygotował dwie koronacje obrazów Matki Bożej: w Skarżysku – Kamiennej (2 lipca 2005 r.) i w Kałkowie – Godowie (15 września 2007 r.). Na jego prośbę Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył kościół św. Kazimierza w Radomiu tytułem Bazyliki Mniejszej. Decyzję papieską uroczyście ogłoszono 21 września 2003 r. Bp Z. Zimowski przeprowadził trwającą w diecezji w latach 2006 – 2007 peregrynację Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei 8 listopada 2008 r. zainaugurował II Synod Diecezji Radomskiej pod hasłem „Czynić Diecezję domem i szkołą komunii”.
Bp Zimowski czynnie uczestniczy też w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2005 był jednym z delegatów Episkopatu Polski na XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. Obecnie jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Komisji Nauki Wiary, członkiem Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu Biskupów do Spraw Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, jest też Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, członkiem polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Był także członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu.
Radosław Mizera, Radio Plus Radom, 18 kwietnia 2009 r., 12:03

(www.radom.opoka.org.pl)

Papież Benedykt XVI mianował w sobotę biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, czyli watykańskim „ministrem zdrowia”. O nominacji poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Zgodnie ze zwyczajem nowy przewodniczący został podniesiony do godności arcybiskupa.
Arcybiskup Zimowski, bliski współpracownik kardynała Josepha Ratzingera w Kongregacji Nauki Wiary w latach 1983 – 2002, zastąpi na stanowisku przewodniczącego Rady meksykańskiego kardynała Javiera Lozano Barragana, który odchodzi na emeryturę. Stanowisko, które zajmie arcybiskup Zimowski, jest jednym z najbardziej eksponowanych w Kurii Rzymskiej w związku z licznymi, toczącymi się obecnie dyskusjami na temat stanowiska Kościoła katolickiego wobec takich kwestii jak walka z epidemią AIDS, zapłodnienie in vitro czy sprawa osób pozostających w stanie wegetatywnym.
Arcybiskup Zimowski będzie trzecim przewodniczącym Rady powołanej przez Jana Pawła II w roku 1985. Jej poprzedni zwierzchnik – kardynał Barragan – był jednym z najbardziej obecnych w mediach watykańskich hierarchów; używał mocnego języka i wywoływał swymi wypowiedziami liczne kontrowersje. W 2006 roku wielkie emocje wywołała wypowiedź kardynała Barragana, który nieoczekiwanie oświadczył, że Kościół rozważa możliwość zaakceptowanie użycia prezerwatyw przez małżonków, z których jedno jest zarażone wirusem HIV. Wywołało to ogromne poruszenie i kardynał szybko wycofał się z tej wypowiedzi. Wyjątkowo mocnego języka meksykański purpurat nie zawahał się użyć w wypowiedziach dla mediów na temat Eluany Englaro, gdy włoski Sąd Najwyższy przyznał jej ojcu prawo do zaprzestania sztucznego odżywiania kobiety znajdującej się przez 17 lat w stanie wegetatywnym. „Powstrzymajcie rękę zabójcy” – apelował wówczas kard. Barragan w wywiadzie prasowym. Odłączenie sondy pokarmowej nazwał zaś „morderstwem”. Ojciec kobiety, Beppino Englaro, zapowiedział skierowanie do sądu sprawy przeciwko kardynałowi.
sw/PAP, 18 kwietnia 2009 r., 14:29

(www.radom.opoka.org.pl)

Usłyszeliśmy przed chwilą decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI powołującą Waszą Ekscelencję do Watykanu na kierowanie Papieską Radą do Spraw Zdrowia. Wiemy, że dla nas jest to równoznaczne z zakończeniem posługi Waszej Ekscelencji w Diecezji Radomskiej.
Nie chcemy jednak w tym momencie mówić o smutku rozstania, czy o radosnym przeżywaniu gratulacji. W oznaczonym czasie przeżyjemy wspólnie – jako cała Diecezja – dzień dziękczynienia i życzeń. Trudno jednak, aby dziś, w chwilę po ogłoszeniu Papieskiej decyzji, nie padło od nas, reprezentujących w tej chwili Diecezję, słowo wdzięczności Bogu, słowo obejmujące cały czas tak gorliwego pasterzowania księdza Arcybiskupa. Niech Bóg wynagrodzi wszelkie trudy posługi pasterskiej.
Jeden jest Chrystus, Jeden nasz Pan, Jeden Kościół, Jeden Piotr każdego czasu. Posłuszeństwo Piotrowi, Kościołowi, a tym samym Chrystusowi – buduje Królestwo Boże. Chcemy uczestniczyć – przede wszystkim modlitwą – w tym budowaniu według planów Bożych Chrystusowego Królestwa na świecie. W tym znaczeniu mamy nadzieję i pragniemy zachować jedność duchową z Waszą Ekscelencją.
Zawierzamy posługę Waszej Ekscelencji Matce Chrystusowej. Wspominamy dwie koronacje Obrazów Matki Bożej, przeprowadzone przez Waszą Ekscelencję. Szczególnie polecamy Księdza Arcybiskupa Matce Miłosierdzia i Królowej Ziemi Świętokrzyskiej.
Każdy kocha kraj lat dziecinnych. Niech trwa w sercu Arcybiskupim miłość do Diecezji Tarnowskiej, jako do początków życia i kapłaństwa. Gorąco prosimy o miłość do naszej katedry i całej diecezji, bo w dziedzinie biskupstwa tu się wszystko zaczęło.
Wszystkie świątynie, wszystkie klasztory, wszystkie plebanie gorąco zapraszają. Szczególne zaproszenie niech Ksiądz Arcybiskup przyjmie od Domu Rekolekcyjnego w Turnie, który jest trwałym, pożytecznym i jakże uroczym pomnikiem posługi Księdza Arcybiskupa wśród nas i dla nas.
Szczęść Boże na dalsze lata posługi Chrystusowi.
Radio Plus Radom, 18 kwietnia 2009 r., 14:34

(www.radom.opoka.org.pl)

Radom i cała diecezja pozostają w moim sercu jako coś, czego nie da się w żaden sposób wyrwać czy wymazać – powiedział abp Zygmunt Zimowski, który został dzisiaj mianowany przez Benedykta XVI przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Z kolei wiernym Kościoła radomskiego od kilku godzin towarzyszą radość, smutek i zaskoczenie nominacją watykańską dla Pasterza diecezji.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z kierowania tą dykasterią złożoną ze względu na ukończenie przewidzianego prawem wieku przez kard. Javiera Lozano Barragána. Do końca czerwca abp Zimowski jako administrator apostolski będzie kierował diecezją radomską.
Ogłoszenie nominacji odbyło się w sobotę w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i zarazem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu podczas pierwszej sesji plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej. Komunikat nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka odczytał biskup Stefan Siczek.
– Przekazując tę wiadomość i stosowny komunikat pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania za dotychczasową i owocną pracę w diecezji radomskiej – napisał abp Kowalczyk.
Abp Zimowski powiedział, że jego nominacja wiąże się z posługą na rzecz ludziom chorym i cierpiącym.
– Wspominam swój obrazek prymicyjny, na którym zostały napisane słowa: Idę Panie, aby Ci służyć w ubogich i cierpiących. Więc w jakiś sposób będę realizował to, co wówczas było moim pragnieniem – powiedział abp Zimowski. Stwierdził także, że dobrze zna radę, której będzie przewodniczył.
– Byłem świadkiem, jak ona powstawała. Było to 11 lutego 1985 roku, kiedy Jan Paweł II powołał Komisję do spraw Służby Zdrowia. Początkowo była ona częścią Papieskiej Rady do spraw Świeckich, ale własną autonomię otrzymała trzy lata później – powiedział arcybiskup. Stwierdził przy tym, że liczy na współpracę z lekarzami i służbą zdrowia oraz farmaceutami. Będzie chciał otoczyć troską zdrowie duchowe pacjentów, zwłaszcza tych, którzy odchodzą do Boga. W tej perspektywie liczy również na współpracę z kapelanami szpitalnymi i krajowymi duszpasterzami zdrowia. Powiedział także, że szczególnym dniem w jego siedmioletniej posłudze duszpasterskiej w diecezji były spotkania z chorymi podczas Światowego Dnia Chorego.
Abp Zygmunt Zimowski do 21 czerwca (tego dnia odbędzie się Msza święta dziękczynna w radomskiej katedrze) będzie wizytował parafie m.in. udzielając sakramentu bierzmowania. Natomaist 23 maja będzie uczestniczył w diecezjalnym spotkaniu z młodzieżą w Turnie koło Białobrzegów Radomskich.
Pierwszy biskup radomski Edward Materski gratulując nominacji wspomniał dwie koronacje obrazów Matki Bożej w Kałkowie – Godowie i Skarżysku – Kamiennej przeprowadzone przez abpa Zimowskiego.
– Gorąco prosimy o miłość do naszej katedry i całej diecezji, bo w dziedzinie biskupstwa tu się wszystko zaczęło. Wszystkie świątynie, wszystkie klasztory, wszystkie plebanie gorąco zapraszają. Szczególne zaproszenie niech Ksiądz Arcybiskup przyjmie od Domu Rekolekcyjnego w Turnie, który jest trwałym, pożytecznym i jakże uroczym pomnikiem posługi księdza arcybiskupa wśród nas i dla nas – powiedział bp Materski. Więcej o tym wydarzeniu biskup Materski powie w dzisiejszej audycji Radia Plus Radom pt. „Katecheza o Kościele” o godz. 17.45.
Z kolei wiernym Kościoła radomskiego od kilku godzin towarzyszą radość, smutek i zaskoczenie nominacją watykańską dla Pasterza. „W naszej pamięci pozostanie jako człowiek, który zawsze szukał porozumienia, otaczał ojcowską czułością ludzi spotkanych na swojej drodze” – powiedział Sławomir Adamiec z Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Z kolei prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak powiedział, że tracimy człowieka, który był życzliwy dla miasta i diecezji. „Był tym, który budował, a nie burzył” podkreślił prezydent miasta. Wiceprzewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk powiedział, że diecezja i Polska zyskała kolejnego orędownika spraw polskich w Watykanie. „Przez 17 lat pracował w watykańskiej kongregacji, jest świetnie przygotowany do tej funkcji, zna języki” podkreślił ks. Kowalczyk.
Radosław Mizera, Radio Plus, 18 kwietnia 2009 r., 16:25

(www.radom.opoka.org.pl)

Ogólnopolskie media szeroko piszą o nominacji biskupa radomskiego na Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Polskie Radio podało, że Benedykt XVI mianował biskupa Zygmunta Zimowskiego „Watykańskim Ministrem Zdrowia”. W taki sposób określa się stanowisko Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Na stronie internetowej radia publicznego napisano, że „nominacja ta wzmacnia polską reprezentację w Kurii Rzymskiej”. Dotychczasowy Ordynariusz Radomski dołączy do kardynałów Zenona Grocholewskiego – Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli Ministra Oświaty i Stanisława Ryłko – Przewodniczącego Papieskiej Rady Świeckich. Z kolei Gazeta Wyborcza napisała, że „Biskup Zygmunt Zimowski wraca do Watykanu”. Radio Zet: „Polski duchowny watykańskim ministrem zdrowia”, TVN24: „Polak watykańskim ministrem zdrowia”, Polska: Radomski biskup „ministrem zdrowia” w Watykanie, a portal Onet.pl: „Papież „awansował” biskupa Zimowskiego”; Radio Plus Radom: „Abp Zimowski na Watykanie”. Radio Plus przeprowadziło retransmisję ogłoszenia komunikatu Stolicy Apostolskiej o godz. 12.30 oraz po godz. 15.00 (powtórka jutro o godz. 12.00).
Radio Plus Radom, 18 kwietnia 2009 r., 16:46

(www.radom.opoka.org.pl)

Abp Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Mędrzechowie, zaś liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej w 1967 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uwieńczeniem studiów seminaryjnych były święcenia kapłańskie, które przyjął w miejscowej katedrze 27 maja 1973 r. z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Po dwóch latach, w roku 1975, skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem ”Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku, w Austrii. Wyjazd ten opóźnił się ze względu na fakt, że władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę z komunistycznym reżimem. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. W Innsbrucku słuchał między innymi wykładów emerytowanego już wtedy profesora ks. Karla Rahnera SI. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982 uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera brzmiał: ”Einfluß der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”).
Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, której prefektem był wówczas kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. W latach 1983 – 1990 ks. Z. Zimowski posługiwał także duszpastersko w rzymskiej parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Z kolei począwszy od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bassano Romano. 14 kwietnia 1988 r. ks. Z. Zimowski został kapelanem Jego Świątobliwości, a 10 lipca 1999 r. obdarzono go godnością prałata honorowego.
W czasie pracy w Watykanie był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem ”Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania. Jest autorem i redaktorem kilku książek. Współpracował z redakcjami L’Osservatore Romano, Niedzieli, Rycerza Niepokalanej i z Radiem Watykańskim. Ks. Z. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poświęcenia tegoż dzieła dokonał w 1994 r. kard. Fiorenzo Angelini, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób.
Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r. Nominacja ta została ogłoszona w Rzymie i jednocześnie w radomskiej katedrze. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10 – 12 kwietnia. Nawiedził miejsce tragicznej śmierci swego poprzednika bp. Jana Chrapka, modlił się przy jego grobie, spotkał się z pracownikami kurii i seminarium duchownego, był też między innymi w Błotnicy, Jedlińsku, Skarżysku – Kamiennej i Kałkowie. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. w radomskiej katedrze. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polce i bp Edward Materski, emerytowany biskup radomski. W homilii kard. Józef Glemp, prymas Polski zaznaczył, że uroczystość udzielenia sakry biskupiej bp. Z. Zimowskiemu jest pierwszą konsekracją biskupią w Polsce w XXI wieku. Uroczystość zgromadziła około 5 tysięcy wiernych.
Hasłem posługi pasterskiej bp. Zygmunta Zimowskiego są słowa ”Non ministrari sed ministrare„ – ”Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Sam biskup tłumaczył symbolikę swego herbu, jako biskupa radomskiego. W związku z ogłoszeniem swej nominacji biskupiej w Wielki Czwartek bp Z. Zimowski umieścił w swym herbie stojącego w wodzie Baranka Paschalnego ” symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Symbol wody także odwołuje sie do czasu nominacji biskupiej. Poświęcenie wody ma bowiem miejsce w Wigilię Paschalną, a woda ma za zadanie oczyszczać i zaspokajać duchowe pragnienie. Znak wody łączy też miejsce skąd bp. Z. Zimowski wyszedł i diecezję, w której posługuje. Odwołuje się bowiem do jego rodzinnej ziemi położonej nad Wisłą, a pośrednio też do diecezji radomskiej, dla której najdłuższa polska rzeka jest jedną z granic. Woda wreszcie stanowi odniesienie do żywej wody, którą biskup ma przekazywać. W herbie znalazły się także herby miast: Tarnowa – diecezji pochodzenia i Radomia – diecezji posługi biskupiej. Charakterystyczne jest umieszczenie w herbie polskich barw narodowych – w znaku podobnym do tego, jaki można dostrzec na słupach granicznych. Poprzez ten element biskup radomski odwoływał się do woli Bożej Opatrzności, która kazała mu posługiwać w różnych miejscach, poza granicami kraju.
Jako biskup radomski przeprowadził w dniach 20 – 28 maja 2005 r. I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej pod hasłem: ”Poznali Go po łamaniu chleba”. Przygotował dwie koronacje obrazów Matki Bożej: w Skarżysku – Kamiennej (2 lipca 2005 r.) i w Kałkowie – Godowie (15 września 2007 r.). Na jego prośbę Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył kościół św. Kazimierza w Radomiu tytułem Bazyliki Mniejszej. Decyzję papieską uroczyście ogłoszono 21 września 2003 r. Abp Z. Zimowski przeprowadził trwającą w diecezji w latach 2006 – 2007 peregrynację Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei 8 listopada 2008 r. zainaugurował II Synod Diecezji Radomskiej pod hasłem ”Czynić Diecezję domem i szkołą komunii”. Dziełem abp. Z. Zimowskiego jest także Ośrodek Edukacyjno – Charytatywny Diecezji Radomskiej ”Emaus„ w Turnie koło Białobrzegów poświęcony 30 czerwca 2007 r. Z inicjatywy abp. Z. Zimowskiego wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu dwa razy pielgrzymowała do grobu św. Piotra w Rzymie i na spotkanie z jego Następcą – w 2003 i w 2009 r. Bp Z. Zimowski prowadzi wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w radomskim Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ubiegłym roku otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Abp Z. Zimowski pełnił posługę jednego z dwóch głównych współkonsekratorów podczas uroczystości sakry biskupiej bp. Wacława Depo – biskupa zamojsko – lubaczowskiego w dniu 9 września 2006 r. i bp. Stanisława Jana Dziuby OSPPE – pasterza diecezji Umzimkulu w RPA, która odbyła się 14 marca 2009 r.
Czynnie uczestniczy też abp Z. Zimowski w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2005 był jednym z delegatów Episkopatu Polski na XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. Obecnie jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Komisji Nauki Wiary, członkiem Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu Biskupów do Spraw Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, jest też Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, członkiem polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Był także członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu.
Kuria Diecezjalna w Radomiu, wczoraj 17:01


(www.radom.opoka.org.pl)

Ogólnopolskie i światowe media wiele miejsca poświęcają wczorajszej nominacji biskupa radomskiego na Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Pierwszym medium, które poinformowało o nominacji było sobotnie wydanie włoskiego dziennika Il Giornale, w którym Andrea Tornielli zapowiedział południową zmianę przewodniczącego rady ds. służby zdrowia (Aids: Watykan do Belgii – Zastraszanie Papieża, 18.04.2009). Radio Zet w sobotnim serwisie tuż po godz. 12.00 informowało o „kolejnym po kard. Grocholewskim i Ryłko Polaku na Watykanie”, korespondent Polskiego Radia określił biskupa Zygmunta Zimowskiego watykańskim „ministrem zdrowia”. Na stronie internetowej radia publicznego podkreślono, że „nominacja ta wzmacnia polską reprezentację w Kurii Rzymskiej”. Dotychczasowy Ordynariusz Radomski dołączy do kardynałów Zenona Grocholewskiego – Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli Ministra Oświaty i Stanisława Ryłko – Przewodniczącego Papieskiej Rady Świeckich”. Z kolei Gazeta Wyborcza napisała, że „Biskup Zygmunt Zimowski wraca do Watykanu”. TVN24.pl: „Polak watykańskim ministrem zdrowia”, Polska: Radomski biskup „ministrem zdrowia” w Watykanie, a portal Onet.pl: „Papież „awansował” biskupa Zimowskiego”; Radio Plus Radom: „Abp Zimowski na Watykanie”. Radio Plus Radom przeprowadziło retransmisję ogłoszenia komunikatu Stolicy Apostolskiej o godz. 12.30 oraz po godz. 15.00 (powtórka niedziela o godz. 12.00).
Wiele portali, agencji lub weekendowych edycji gazet mówi o nominacji „arcybiskupa z Radomia” i zadaniach jakie czekają na kierowaną przez niego dykasterię: La Stampa: Barragan se ne va, nuovo Ministro della Salute in Vaticano; Corriere della sera: Il Papa nomina nuovo ministro il polacco Zimowsky; Adnkronos: Papa nomina il Polacco mons. Zimowski; ApCom: Cambia ministro salute,via Barragan arriva un polacco; Aciprensa.com: El Papa nombra obispo polaco di Radom para suceder al Cardenal Lozano Barragán en dicasterio; kath.de: Zimowski neuer Präsident des Gesundheitsrates; tkkbs: Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov má nového predsedu.
Radosław Mizera, Radio Plus Radom, 19 kwietnia 2009 r., 17:14


(www.radom.opoka.org.pl)

Włączam się w ten wielki nurt Kościoła – obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci – powiedział wczoraj reporterce Radia Plus arcybiskup Zygmunt Zimowski. – Ja jestem w służbie Stolicy Apostolskiej, w służbie papieża, tak Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI. Sługa Boży Jan Paweł II zostawił nam tak wiele dzieł, w jednym z nich „Evangelium Vite” mówi tak mocno o szacunku dla życia, pokazuje to również ostatnia wizyta papieża Benedykta XVI do Afryki. A ja włączam się w ten wielki nurt obrony życia – podkreślił abp Zimowski. Światowe agencje żywo zainteresowane nominacją duszpasterza Diecezji Radomskiej określają go, jako nowego „watykańskiego ministra zdrowia”.
Abp Zygmunt Zimowski komentując to sformułowanie powiedział, że funkcjonuje ono już od 25 lat, przetrwało do dziś. – To określenie funkcjonuje, jeżeli chodzi o Radę Papieską, która zajmuje się tematyką Służby Zdrowia. Przed abp Zygmuntem Zimowskim trudne i kontrowersyjne teraz zadania. Wśród nich są problemy związane z zapłodnieniem in vitro, eutanazją, czy aborcją. – Są to tematy bardzo ważne i przede wszystkim jest Kongregacja Wiary, która czuwa etycznie nad tą tematyką. Natomiast działaniem naszej rady jest formowanie ludzkich sumień, ludzkich serc, żeby traktowali życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jako wielką godność. Bo my nie jesteśmy twórcami życia – wprawdzie rodzice przekazują życie, ale nad tym wszystkim jest Bóg. Bóg, który jest Życiem. Bóg, który jest Miłością. Rada zajmuje się tym, ażeby te sumienia lekarzy, pielęgniarek i również polityków uwrażliwiać na świętość życia ludzkiego – wyjaśnił abp Zygmunt Zimowski.
Przypomnijmy, abp Zimowski do 21 czerwca będzie Administratorem apostolskim Diecezji Radomskiej. Ogłoszenie nominacji odbyło się w sobotę 18 kwietnia o godz. 12.00 w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i zarazem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu podczas pierwszej sesji plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej.
Magdalena Gliszczyńska, Radio Plus Radom, 20 kwietnia 2009 r., 11:18


(www.radom.opoka.org.pl)

Abp Zygmunt Zimowski, mianowany w ostatnią sobotę, 18 kwietnia, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, objął wczoraj, 21 kwietnia br. swój nowy urząd. Po wcześniejszym spotkaniu z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, ok. godz. 11.15 abp Z. Zimowski przybył do siedziby Papieskiej Rady przy via della Conciliazione, 3 w Rzymie. Na zaproszenie księdza arcybiskupa w spotkaniu uczestniczyli także: bp Adam Odzimek, ks. prof. Roman Karwacki z Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu, ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, sekretarz II Synodu Diecezji Radomskiej, ks. dr Jacek Mizak, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ks. dr Jacek Kucharski, wykładowca WSD w Radomiu i ks. dr Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. W drodze na spotkanie nowy przewodniczący udał się do kaplicy Rady na chwilę modlitwy. Pierwsze jego spotkanie z nowymi współpracownikami rozpoczęło się także modlitwą poprowadzoną przed dotychczasowego przełożonego tej dykasterii, kard. Javiera Lozano Barragána. W spotkaniu brali też udział m.in. kard. Dario Castrillón Hoyos, przewodniczący Papieskiej Komisji «Ecclesia Dei» i bp José Luis Redrado Marchite, sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Witając nowego Przewodniczącego, kard. J. Lozano Barragán przedstawił swemu następcy zakres działań Papieskiej Rady i realizowane przez nią programy. Następnie głos zabrał nowy przewodniczący, który ukazał zebranym Kościół Radomski, wspomniał o jego historii i bogactwie, przedstawił dane statystyczne dotyczące wiernych, duchowieństwa i seminarium. Ukazał dokonania Kościoła Radomskiego w ciągu ostatnich lat, wspomniał też o sile oddziaływania duszpasterskiego sanktuariów maryjnych, a wśród nich, tych koronowanych w czasie jego biskupiej posługi. Opowiedział także zebranym o Ośrodku Edukacyjno Charytatywnym Diecezji Radomskiej Emaus w Turnie koło Białobrzegów. Jednocześnie abp Zimowski zaprosił wszystkich pracowników Papieskiej Rady do odwiedzenia Polski, a w sposób szczególny diecezji radomskiej. Błogosławieństwo udzielone przez abp Z. Zimowskiego, kard. J. Lozano Barragána i biskupa sekretarza zakończyło część oficjalną spotkania arcybiskupa ze swymi nowymi współpracownikami. Następnie abp Z. Zimowski udał się on do swego nowego biura, gdzie po raz pierwszy zasiadł za biurkiem i gdzie spotkał się ze swymi polskimi gośćmi. Tam też miała miejsce jeszcze prywatna rozmowa arcybiskupa z kard. J. Lozano Barragánem.
Arcybiskup odwiedził następnie wszystkich swoich współpracowników w ich biurach. Nadmienić warto, że w Papieskiej Radzie do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia pracuje Polak – ks. prał. Dariusz Giers z diecezji drohiczyńskiej. Wspólna modlitwa „Pod Twoją obronę” w kaplicy Papieskiej Rady zakończyła przedpołudniową uroczystość objęcia urzędu przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W godzinach popołudniowych, tego samego dnia, abp Z. Zimowski ponownie spotkał się z przełożonymi Papieskiej Rady.
Radio Plus Radom, 22 kwietnia 2009 r., 09:33


(www.radom.opoka.org.pl)

Jak wszyscy wiemy decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski został mianowany Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Swoją nową posługę podejmie w Wiecznym Mieście od lipca. Pragniemy podziękować Księdzu Arcybiskupowi za siedem lat owocnej pracy w Diecezji Radomskiej. Dlatego zapraszamy Kapłanów, Siostry Zakonne, Stowarzyszenia i Ruchy Katolickie oraz wszystkich wiernych na Mszę świętą dziękczynną, która będzie sprawowana w intencji Księdza Arcybiskupa w katedrze radomskiej w niedzielę 21 czerwca o godz. 15.00. Następnie odbędzie się uroczysty koncert z udziałem muzyków i aktorów naszego miasta.
Bp Edward Materski, Bp Adam Odzimek, Bp Stefan Siczek
Kuria Diecezjalna w Radomiu, 4 czerwca 2009 r., 15:59

Archiwum

statystyka