Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest wtorek, 20 kwietnia 2021 r. godz. 5:56
Podstawowe
informacje

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej

Ks. bp Marek Solarczyk, biskup radomski, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej niektórym grupom wiernych. Oto treść dokumentu.

L. dz. 144/21
Radom, 15 stycznia 2021 r.

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego

udzielam dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym, osobom chorym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem.
Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu wszelkich norm sanitarnych związanych ze stanem epidemicznym w czasie sprawowania posługi duszpasterskiej. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

+ Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Źródło: Portal Diecezji Radomskiej


Konto bankowe parafii:
Parafia pw. św. Bartłomieja w Opocznie
ul. Kościelna 2, 26-300 Opoczno
Bank Spółdzielczy w Opocznie
88 8992 0000 0033 0615 2000 0010


MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym,
którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie
i prosimy: udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

Uwaga, dzieci pierwszokomunijne
Pieśni na uroczystość 1. komunii świętej

Parafia pw. św. Bartłomieja
w Opocznie

Adres:
ul. Kościelna 2
26-300 Opoczno
tel. 697.181.680

Do parafii należą:

Opoczno, ulice:

1. Maja 17. Stycznia Batorego Biernackiego Błonie Chopina Chrobrego Cicha Daleka Daszyńskiego Drzymały Garncarska Hubala Inowłodzka Janasa Kazimierza Wielkiego Kolberga Konopnickiej Kowalskiego Kołomurna Kościelna Krzywoustego Krótka Kwiatowa Libiszewska Limanowskiego Mickiewicza Mieszka I Moniuszki Mostowa Norwida Nowa Parkowa Piaseczna Piotrkowska Piwna Plac Kilińskiego Plac Kościuszki Plac Strażacki Plac Zamkowy Polna Przedszkolna Przodowników Pracy Robotnicza Rzeczna Skalna Skłodowskiej M. C. Sobieskiego Spacerowa Spokojna Sportowa Staromiejska Starzyńskiego Stodolna Szewska Szpitalna Słowackiego Targowa Wapienna Waryńskiego Wałowa Zielona Zjazdowa Łazienna Łokietka Łąkowa Żeromskiego Żesławskiego Aleja Dąbrówki

wioski:

Bielowice Bukowiec Opoczyński Dzielna Janów Karwicki Karwice Ogonowice Ostrów Różanna Sitowa Wola Załężna Adamów


Parafia liczy 14 600 wiernych.

Wydarzenia planowane w parafii w 2015 roku
Wydarzenia planowane w parafii w 2014 roku
biskup Piotr Gołębiowski

Modlitwa o udzielenie łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Bpa Piotra Gołębiowskiego

Panie Jezu Chryste,
Najwyższy Pasterzu,
Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej
i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów.
Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła.
Pomóż nam naśladować Jego bezgraniczne zawierzenie,
ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce.
Racz wynieść go na ołtarze,
aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy.

biskup Piotr Gołębiowski

Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Boże w Trójcy ¦więtej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. BądĽ uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Boże, Ľródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę.

Jan Paweł II Papieſ

ŚWIĘTY
JAN PAWEŁ II
PAPIEŻ

Święty Janie Pawle II, nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i bliźnich, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi i zawsze służąc ludziom. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za Kościół i cały świat, każdego dnia zbliżałeś się do świętości. Proszę Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Wierzę, że przez twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za twoim przykładem zbliżać się do Boga. Amen.

statystyka